Call Us Now 1.718.886.5240
Learn English in New York City
Queens ESL - Global ESL Academy Logo
bg bg bgF-1 Visabg Student Services bg bg bg bg
 

TOEFL iBT hazırlık

 

TOEFL iBT Hazırlık Programı

TOEFL iBT Hazırlık programı TOEFL iBT sınavın bütün bölümleri için öğrencileri hazırlamaktadır. Derste yapılan alıştırmalar ve testler öğrencilere bu sınavı geçme taktiklerini kazandırıp, puanlarını yükseltme stratejilerini de vermiş olmaktadır. Bu program TOEFL iBT sınavına yönelik üç farklı dersten oluşmaktadır.

TOEFL iBT Preparation classes meet on Tuesday evenings for 3 hours.

Tuesday Evenings

6:00 pm – 9:00 pm

TOEFL iBT Hazırlık dersleri aşağıda belirtilen seviyelerde verilmektedir:

  • İleri orta seviye
  • İleri seviye
Bu programa kayıt yapmak isteyen öğrenciler için seviye belirleme testi zorunlu değildir. Ancak öğrenciler ileri orta veya ileri seviyelerde İngilizce dil becerisini sergilemek zorundadır.

Bu programa özel olarak üç farklı ders verilmektedir. Öğrenciler bu dersleri arzu ettikleri sıralamada alabilir.

 

 

TOEFL iBT: Dinleme ve Konusma Odaklı

Bu ders öğrencileri TOEFL iBT sınavında ayrı verilen dinleme , konuşma bölümleri için ve de dinleme/ konuşma entegrasyonlu bölüm için hazırlamaktadır. Ögrenciler bir metnin ana fikrini bulmak için; yardımcı fikirleri, göndermeleri ve detayları bulup konuşmacının amacını, yöntemini ve de konu hakkında tutumunu öğrenmek için alıştırma yapacaktır. Sınavdaki konuşma bölümü için öğrenciler test esnasında verilen komutları anlayıp, kendi fikirlerini ifade etmek ve özetlemek, iki farklı paragrafın birbiriyle olan ilgisi hakkında konuşup yalın ve açık olarak karşılık vermek üzerine çalışacaklardır.

TOEFL iBT: Okuma, Yazma ve Dinleme Odaklı

Bu ders, TOEFL iBT sınavının okuma, yazma ve dinleme bölümünü geçmek için alıştırmalar üzerinde odaklanmıştır. Öğrenciler bu derste söz dağarcığını genişletip deyim bilgisi üzerinde duracak, dinleme ve okuma bölümlerindeki metinlerde verilen bilgilere dayanarak sonuç çıkarmak, bilgileri özetleyip farklı şekilde ifade etmek, verilen komutları doğru anlamak ve üzerinde yazmak, fikir yürütmek, fikir üzerinde düşünmek, yazının ilk şeklini vermek, yazıyı planlamak ve düzenlemek üzerinde çalışacaktır.

TOEFL iBT: Genel Tekrar, Not alma ve Test alma stratejileri

Bu ders TOEFL iBT sınavının bütün bölümleri için gerekli olan beceriler üzerinde odaklanacaktır. Öğrencilerin sınav esnasındaki hızını arttırmak için derste ve ders dışında birçok alıştırmalar verilecektir. Gramer, cümle yapısı, söz bilgisi ve deyim kullanımı üzerinde tekrarlar ve yazma bölümü için alıştırmalar verilecektir. Ayrıca, öğrenciler, okuma - anlama ve dinleme becerilerini geliştirmek üzerinde çalışacaklardır. Not alma teknikleri geliştirmeye yönelik metinlerde önemli bilgileri bulmak için dinlemek üzerinde durulacaktır, anahtar kelime ve fragmanlar yazmak, kısaltılmış şekilde yazıp bunları sınavda kullanmak öğretilecektir.

 
GEA's Idiom of the Week is "the talk of the town," which means that it's what everyone is talking about. To begin improving your English by getting our Idiom of the Week sent to you by e-mail, please click below.

Global ESL Academy on Facebook CEA

© 2009-2016 Global ESL Academy | ESL New York | All Rights Reserved.

NYSED